กบง.ใจแข็งตรึงราคาแอลพีจีพ.ย.

กบง.ใจแข็งสั่งตรึงราคาก๊าซแอลพีจี ชี้ราคาโลกลดเล็กน้อยแทบไม่เปลี่ยนแปลง หันไปลดชดเชยเงินกองทุนฯ แทน นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุม กบง. ได้พิจารณาราคาอ้างอิงก๊าซแอลพีจีเดือนพ.ย. คงเดิมราคา 21.15 บาทต่อกก.

แม้ราคาโรงกลั่นที่อ้างอิงราคานำเข้า  ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นก๊าซแอลพีจี ลดลง 0.2440 บาทต่อกก. จาก 20.7216 บาทต่อกก. เป็น 20.4776 บาทต่อกก. ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายสัปดาห์ อยู่ที่ 33.3391 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน 0.0422 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยให้ลดภาระชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ใช้รักษาเสถียรภาพราคาลง 0.2440 บาทต่อกก. เหลือชดเชย 6.3525 บาทต่อกก.  
 
ทั้งนี้ผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าว ทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายสุทธิอยู่ที่ 941ล้านบาทต่อเดือน โดยฐานะสุทธิของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 7 พ.ย. 60 อยู่ที่ 36,685 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีในส่วนของก๊าซแอลพีจี  อยู่ที่ 4,499 ล้านบาท และบัญชีในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูป อยู่ที่ 32,186 ล้านบาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews


Comments are closed