รับลูกผุดศูนย์ทดสอบแรงงานอีอีซี

กพร.ผนึกกำลังเอกชนตั้งศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้  หนุนห้องอบรมมีเครื่องจักร-อุปกรณ์ทันสมัย ตั้งเป้าพัฒนาแรงงานในพื้นที่ “อีอีซี” เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ากพร. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามนโยบายของนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน

เพื่อรองรับการบริการแก่ประชาชนและกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายพัฒนาคนทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในเขต 3 จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในวันที่ 23 พ.ย. ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กพร. ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 13 แห่ง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย-เยอรมัน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดตั้งศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ (Technical Learning Academy) ที่ดำเนินการโดยบริษัท เครือสุมิพล จำกัด จะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เครือข่ายภาคเอกชนนำเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาติดตั้งในศูนย์ฯ และสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรม มีห้องฝึกอบรมสัมมนาพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ รองรับจำนวนคนได้ 300 คน จะเปิดบริการในช่วงปลายปี 2561. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews


Comments are closed