สปส.เผยยอดผู้ประกันตนแห่ใช้สิทธิทำฟันพุ่ง1.3ล้านครั้ง

สปส. ปลื้ม ผู้ประกันตน แห่ใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายพุ่ง 1.3 ล้านครั้ง จ่ายแทนกว่า 880 ล้านบาท แนะ ตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สปส.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางด้านทันกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจากการเพิ่มเพดานค่าทำฟันกรณี กรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ตามความเป็นจริงจาก 600 บาทต่อปี เป็น 900 บาทต่อปี

และไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ ปี 2560 นั้น พบว่ามีผู้ประกันตนใช้บริการแล้ว กว่า 1,311,927 ครั้ง สปส.จ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 880,981,002.78 ล้านบาท ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ประกันตนใส่ใจปัญหาสุขภาพในช่องปาก และพึงพอใจจากการเพิ่มสิทธิดังกล่าว นพ.สุรเดช กล่าวต่อว่า ในปี 2561 มีจำนวนสถานพยาบาลเอกชน/คลินิกเข้าร่วมให้บริการจำนวน 1,352 แห่ง รวมถึงสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ โดยสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย” กรณีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถนำหลักฐานประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ / จังหวัด / สาขาทั่วประเทศ มายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นป้องกันปัญหาทันตกรรม จึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนหมั่นดูแลสุขภาพในช่องปาก และพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอปีละอย่างน้อย 1-2 ครั้ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews


Comments are closed